O ORGANIZACI WACRA®


Výkonný výbor
Výbor poradců
Komise pro stanovení standardů

Zaměstnanci WACRA
 
History
Světová asociace pro výzkum a aplikaci případových studií (WACRA®) založená v roce 1984, se na základě kontaktů profesorů, výzkumníků, pracovníků z praxe a dalších odborníků vyvinula ve světovou interdisciplinární organizaci. Členy asociace spojuje společný zájem o studium a aplikaci metody případových studií ve výzkumu, výuce, vzdělávání, plánování a vývoji.
WACRA en
quelques mots
WACRA
Über Uns
  WACRA
的誕生

Účastníci mezinárodních (letních) konferencí o výzkumu a aplikaci případových studií konaných v Lausanne, (Švýcarsko - 1980), v Londýně (Velká Británie - 1984, 1985, 1987), v Bostonu (U.S.A. - 1988, 1989), v Enschede (Nizozemsko - 1990), v Berlíně (Německo - 1991), v Limericku (Irsko - 1992), v Bratislavě a Vídni (1993), v Montrealu (Kanada - 1994), v Leysinu (Švýcarsko - 1995), ve Varšavě (Polsko - 1996), v Edinburghu (Skotsko - 1997), v Marseille (Francie - 1998), v Cáceres (Španělsko - 1999), v Budapešti (Maďarsko - 2000), v Lundu (Švédsko - 2001), v Mannheimu (Německo - 2002), v Bordeaux (Francie - 2003) a v Buenos Aires (Argentina - 2004) pocházejí ze 60 zemí světa.

WACRA -
Who We Are
V roce 2005 bude pořádající institucí 22. mezinárodní konference Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Konference proběhne v termínu 3. - 6. 7. 2004.

Od roku 1998 spolupracuje WACRA s ACT (Akademie pro kreativní výuku) na sériích konferencí o kreativní výuce. Předchozích sedm konferencí ACT se uskutečnilo v Lucerne (Švýcarsko) a ve Vídni (Rakousko). Osmá konference ACT proběhne v San Juanu (Portoriko) v termínu 2. - 6. ledna 2005. Bližší informace o aktivitách a budoucích konferencích organizace WACRA a ACT jsou uvedeny na hlavní stránce http://www.wacra.org.

Metoda případových studií
Metodu případových studií lze definovat v širokém smyslu jako protiklad přednášek. Místo učebnic používají případové studie dílčí historický popis konkrétních situací, čímž umožňují studentům objevovat a vytvářet vlastní jedinečný rámec řešení problémů. Metoda případových studií tohoto cíle dosahuje účinně a efektivně. Data a informace jsou prezentovány formou vyprávění a příběhů, což povzbuzuje studenty k vyššímu zapojení do aktivního řešení problémů prostřednictvím identifikace zdrojů informací nezbytných k řešení problému, zapojením kritického myšlení a prostřednictvím skupinové práce. (Skupinová práce přispívá k rozvoji osobností schopných a ochotných pracovat kolektivně, apod.) Přestože "případovky" jsou v různých formách využívány už delší dobu v oblastech práva a medicíny, jejich využití ve výuce managementu a dalších disciplín je relativně nové. Díky své inovativní roli je V této oblasti velmi dobře známá zvláště Harvard Business School. Metoda případových studií má však mnohem širší uplatnění, než jen v oblasti výuky na ekonomických a obchodních fakultách, na nichž je v současnosti asi nejvíce rozšířena.

Nové aplikace metody případových studií v dalších disciplínách mimo management a podnikání jsou neustále zkoumány a jsou předmětem dalších výzkumů. Metoda případových studií je stále více uplatňována i ve středoškolské výuce a v oblasti vzdělávací administrativy, ve výuce společenských věd, umění, strojírenství, zemědělství, strategického plánování a personálního rozvoje v různých částech světa.

Rozvoj a rostoucí dostupnost nových komunikačních technologií mění vzdělávací prostředí pro učitele, lektory i studenty. Instituce v celém světě zkoumají a investují do distančního vzdělávání, výuky s využitím počítačů a videa. Více než dvacet svazků obsahujících články o výzkumu metody případových studií, případové studie a prezentace svědčí o úspěchu organizace WACRA v poskytování významného fóra v oblasti "řízení změny v multikulturním prostředí", v podpoře dialogu napříč kulturami a v rozvoji univerzitního vzdělávání.

Cíle
Cíle organizace WACRA jsou vysvětlovat, zkoumat a prosazovat využívání metody případových studií ve výuce, plánování a školení; podporovat a povzbuzovat výzkum využívání metody případových studií se zvláštním důrazem na studium efektivity výuky v různých prostředích; koordinovat rozvoj interaktivních pedagogických metod zahrnujících případové studie, simulace a hry; zvyšovat dostupnost výzkumných a výukových materiálů; podporovat interdisciplinární aplikace a povzbuzovat spolupráci s veřejným sektorem, podnikatelskými subjekty a dalšími oblastmi možného zaměření případových studií na celostvětové úrovni.

Funkce
Hlavní funkcí organizace WACRA v současnosti je koordinovat výzkum, který by přispíval k organizaci fór a veřejných diskusí, workshopů, školení, přednášek a konferencí a jejich prostřednictvím vytvořit celosvětovou síť. WACRA organizuje výroční konference na různých místech světa, čímž se snaží poskytovat příležitosti a povzbuzovat výměnu myšlenek, prezentaci plánovaných, probíhajících a dokončených výzkumů a sdílení aplikací, simulací a her. Příspěvky přijaté a prezentované na výročních konferencích (po anonymní oponentuře dvěma oponenty - průměrné procento přijatých příspěvků se pohybuje mezi 30-40 procenty) jsou publikovány. Členům organizace WACRA je dvakrát ročně zasílán WACRA NEWSLETTER - zpravodaj, který je informuje o probíhajících výzkumných projektech, možnostech zaměstnání (výměny), nových publikacích, vývoji obsahu vyučovaných předmětů a dalších novinkách v oblasti interaktivní pedagogiky. WACRA podporuje a spolupracuje s národními organizacemi zaměřenými na případové studie a s vydavateli případových studií na celém světě.

Sesterské asociace
Sesterskými asociacemi jsou BACRA - Baltic Association for Case Method Research & Application na Kaunas University v Panevezys, Litva, CZACRA - Czech Association for Case Method Research & Application v České republice a NACRA - North American Case Research Association na Univeristy of Tampa, Florida, U.S.A. Nové asociace jsou připravovány ve Skandinávii, Latinské Americe a Asii.

Výhody členství
Členství v organizaci WACRA je otevřeno všem jednotlivcům a organizacím, které chtějí příspívat k naplňování cílů této asociace. Členům je zasílán zpravodaj (WACRA NEWLETTER), jsou jim poskytovány výrazné slevy na publikace WACRA a výhodnější cenové podmínky na všechny akce sponzorované organizací, získávají oznámení o veškerých příbuzných aktivitách a konferencích. Členové mohou využít možnosti školení a asistence při psaní případových studií a výuce s jejich využitím; jste-li členy asociace, zaplacení plného registračního poplatku na kteroukoliv z konferencí obsahuje také členský poplatek za následující kalendářní rok. Získáváte příležitost setkávat se, konzultovat a navazovat spolupráci s dalšími odborníky využívajícími případové studie, simulace a hry v skutečně mezinárodním měřítku.

Členství
Členství v organizaci WACRA je otevřeno pro všechny jednotlivce a organizace z jakékoliv země světa, kteří chtějí přispívat k naplňování cílů asociace a zvyšovat odborné standardy v této oblasti. WACRA nabízí různé druhy členství a ročních poplatků, které slouží k poskytování neustálé podpory jejím členům:

  • Běžné členství (75,- USD): Kterýkoliv jednotlivec (učitel, výzkumník, vládní úředník nebo představitel, výkonný manažer, advokát, poradce), který chce aktivně přispívat k dosahování cílů WACRA.
  • Organizační členství (390,- USD): Zvláštní druh členství, jehož prostřednictvím mohou jiné asociace nebo organizace poskytovat podporu v dosahování cílů WACRA. Odpovídajícími organizacemi v tomto směru jsou nadace, vzdělávací instituce a vládní útvary, odborné, obchodní a průmyslové skupiny
  • Podpůrné členství (550,- USD): Zvláštní kategorie členství dostupné jednotlivcům i organizacím, které chtějí poskytnout organizaci WACRA významnější finanční podporu.
  • Přidružené členství (60,- USD): studenti.

Jste srdečně zváni k tomu, abyste se připojili a aktivně se zapojili do sdílení vašich expertních znalostí a zkušeností s kolegy z celého světa.